tanítások

A Belső Fény Közössége (ILM) két fő területen ajánl fel tanításokat és gyakorlatokat: az egyik a Belső Spirituális Út gyakorlása ima és meditáció által, a másik pedig a karma alapelveinek és a választás szabadságának megértése. Alább bemutatok néhány ILM tanítást ezekkel a területekkel kapcsolatban (melyek az ILM könyvekben szintén megtalálhatók).

Brian quote_1

Teremtés és az Élet Szintjei

A Teremtésben minden egységben van, ám különbözik a vibráció szintjében egymástól, s magasabb és alacsonyabb birodalmakba szerveződik.

Az alacsonyabb birodalmak az idő, a tér és a karma törvényei által jellemezhetők, a magasabb birodalmak pedig egységgel, szabadsággal, szeretettel és örömteliséggel.

Az „Alacsonyabb Birodalmak”
• a fizikai sík, amely a fizikai anyag birodalma;
• az asztrális sík – a kreatív képzelet birodalma;
• az ok és okozat síkja – az érzelem birodalma;
• az elme síkja – az agy (az értelem és tudatos tudás) birodalma;
• az éteri sík – a tudattalan birodalma, amely elszigeteli egymástól az alsóbb birodalmakat a felsőbbektől (ismert még mint az „üresség síkja”).
Szemben a fenti öt alacsonyabb birodalommal, a lélek birodalmai állandók és örökkévalók, és csak a szeretet és a gyönyörűség által jellemezhetők. Amikor tudatosságunkat erre a tudatossági szintre emeljük, minden létező dolog azonosságát – egymással és Istennel – közvetlenül megtapasztalhatjuk és megismerhetjük.

A magasabb vagy spirituális síkok a következők:
• a  lélek síkja, amely a lélek otthona;
• a  tiszta szellem sok síkja, amely a lélek síkja felett helyezkedik el.
A hármas út amely visszavezet a lélek birodalmaiba és afölé: az ima/meditáció, a tanítások és a szolgálat.

Régóta tanítják, hogy három alapvető útja van Isten megismerésének. Ezek az ima és meditáció útja, a tanulás útja és a szolgálat útja. Amikor valaki kész arra, hogy aktívan kövesse a spirituális fejlődését a Hang és Fény Útján haladva, akkor mindhárommal dolgozni fog, amint alább láthatjuk.

A legelső alapvető út Isten megismeréséhez az ima és a meditáció útja. Ez a belső utazás útja, a lélek és szellem aktív felfedezése önmagunkon belül. Azzal érhetjük el, hogy minden nap időt szánunk arra, hogy a meditáció segítségével bensőséges kapcsolatban legyünk Istennel. Nagyon sok formája van az imának és a meditációnak és gyakorlásuk feltételei különbözőek a különféle iskolák tanításaiban. A Belső Fény Közössége (ILM) a meditáció belső gyakorlatán keresztül való spirituális felébredés szolgálatában áll.

További letölthető anyagokat talál ide kattintva.